Zbierane latami doświadczenie gwarantuje Państwu właściwą realizację zleceń na czas. Skupiamy się głównie na szeroko pojętej branży
elektrotechnicznej.
Oferta:
 • Automatyzacja procesów przemysłowych
 • Programowanie sterowników PLC
 • Programowanie systemów wizualizacji do obsługi maszyn i urządzeń
 • Analiza jakości zasilania
 • Prefabrykacja szaf sterowniczych
 • Prefabrykacja rozdzielnic ogólnego przeznaczenia
 • Naprawy i modernizacje maszyn elektrycznych oraz linii produkcyjnych
 • Kompensacja mocy biernej
 • Okresowe pomiary elektryczne
 • Audyty energetyczne oraz przeglądy termowizyjne
 • Utrzymanie ruchu
 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje fotowoltaiczne
 • Instalacje CCTV i SSWiN
 • Przeglądy stacji transformatorowych 15/0,4 kV